Videogalérie

Do najmenej rozvinutých regiónov sa investujú milióny eur

Prinášame vám reportáž natočenú TA3 so zábermi z konferencie venovanej Miestnym akčným skupinám so štatútom “Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na vidieku”, ktorá sa konala v dňoch 28. - 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Banská Bystrica).

https://www.ta3.com/clanok/1117172/do-najmenej-rozvinutych-regionov-sa-investuju-miliony-eur.html

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022