Videogalérie

Video: Operačné skupiny EIP-AGRI: spolupracujme na inováciách

Animovaný film EIP-AGRI o operačných skupinách Vám priblíži, ako môže spolupráca s rôznymi partnermi na projektoch operačných skupín pomôcť poľnohospodárom nájsť inovatívne riešenia výziev, ktorým čelia, a ako môžu tieto projekty viesť k novým príležitostiam.

Operačné skupiny EIP-AGRI: spolupracujme na inováciách

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022