Videogalérie

Animované video: Národná sieť rozvoja vidieka SR

Radi by sme upriamili vašu pozornosť na prezentáciu Národnej siete rozvoja vidieka SR formou animovaného videa, ktoré vám predstaví činnosti a aktivity NSRV SR pútavou formou.

Video: Národná sieť rozvoja vidieka SR

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022