PRV SR 2014 – 2020

Oznámenie PPA o pochybeniach v rámci VO/O

Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje upozorniť žiadateľov/prijímateľov projektových podpôr na najčastejšie pochybenia v rámci VO/O, ktoré PPA eviduje pri kontrole obstarávania.

Príklady najčastejších pochybení nájte tu.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020