PRV SR 2014 – 2022

PRV SR 2014-2022 (po 11. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.4.2023)

RO pre PRV SR 2014 - 2020 zverejnil dokument PRV SR 2014-2022 (po 11. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.4.2023).

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022