PRV SR 2014 – 2022

Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014 - 2022 na rok 2024 – aktualizácia č. 1

Dávame Vám do pozornosti aktualizáciu č. 1 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014 - 2022, ktorú MPRV SR zverejnilo na svojej webovej stránke.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022