PRV SR 2014 – 2022

Verejná konzultácia k pripravovanej výzve 8.3 "Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami"

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch) z Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2022, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

 Vaše odôvodnené pripomienky k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte na [email protected], v termíne do piatka 5. júna 2024.“

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022