Médiá o nás

Konferencia „Investičné stimuly a ostatné formy podpory projektov verejného a súkromného sektora“ - SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj sa podieľali na organizácií konferencie „Investičné stimuly a ostatné formy podpory projektov verejného a súkromného sektora“, ktorá sa konala dňa 10.mája 2016 v Liptovskej Tepličke. 

Informácie o podujatí zverejnila na svojich stránkach aj agentúra SARIO

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022