FAQ - Často kladené otázky

FAQ k výzve na podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020 (výzva č. 27/PRV/2018)

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti FAQ k výzve na podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020 (výzva č. 27/PRV/2018) od Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 - 2020

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020