FAQ - Často kladené otázky

FAQ 3 k Výzve na implementáciu stratégií MAS - IROP

RO pre IROP na webovej stránke MPRV SR zverejnil FAQ 3 k Výzve na implementáciu stratégií MAS.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022