FAQ - Často kladené otázky

FAQ k implementácií stratégií CLLD – PRV SR 2014 - 2020

CJ NSRV SR vám prináša FAQ pre MAS za časť PRV SR 2014 - 2020 konzultované s PPA.

Ak máte ďalšie otázky kontaktujte regionálneho koordinátora NSRV SR.

Všetky FAQ vzpracované PPA njádete na https://www.apa.sk/index.php?navID=812

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022