Implementácia LEADER/CLLD

Zoznam najčastejších nedostatkov vo výberovom procese Žiadostí o príspevok, verzia 5.0

RO pre IROP zverejnil Zoznam najčastejších nedostatkov vo výberovom procese Žiadostí o príspevok, verzia 5.0

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022