FAQ - Často kladené otázky

FAQ - podopatrenie 16.1 PRV SR 2014 - 2020 - aktualizácia

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k Výzve na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z PRV SR 2014 - 2020.

Odpovede na zosumarizované otázky boli vypracované alebo skonzultované
Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.

CJ NSRV SR dňa 29.1.2021 zrealizovala online seminár 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva. Správu z aktivity nájde tu.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022