Aktuálne informácie

Aktuálne trendy pri pestovaní a spracovaní slovenských novošľachtencov viniča hroznorodého

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na jednodňový seminár, ktorý sa bude konať 23. 3. 2016 v kongresovom centre SPU v Nitre v ŠD A. Bernoláka.

Cieľom seminára je poskytnúť ucelený pohľad na problematiku pestovania novošľachtencov a výroby vína z nich.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022