Aktuálne informácie

Prvé európske farmárske trhy

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s občianskym združením Shalom Vás pozývajú na „Prvé európske farmárske trhy“, ktoré sa uskutočnia 14. mája 2016 v Sládkovičove na námestí pred IT Inovatech, vedľa hotela Tevel.

Súčasťou farmárskych trhov je propagácia a predaj farmárskych produktov, gastronomické špeciality zo židovskej, rómskej či špeciálnej maďarskej kuchyne.

Na voľnom priestranstve budú prebiehať kultúrne podujatia a v samotnej časti bude ochutnávka regionálnych produkovaných vín z Maďarska, Česka a Rakúska.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022