Aktuálne informácie

Vyhlásenie súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 6. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016". Do súťaže sa môžu zapojiť miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku v termíne do 20.5.2016. Miestnym akčným skupinám a verejno-súkromným partnerstvám ponúkame možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016.

Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022