Aktuálne informácie

Informačný seminár k Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný seminár k Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, ktorý sa uskutoční v Učebno – výcvikovom zariadení Technickej univerzity Košiciach (kúpeľný park) v HERĽANOCH dňa 01. júla 2016. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020