Aktuálne informácie

Informačný a vzdelávací seminár k prístupu LEADER vo vidieckom prostredí

Regionálna anténa pre Košický kraj Vás pozýva na Informačný a vzdelávací seminár k prístupu LEADER vo vidieckom prostredí, ktorý sa uskutoční dňa 31. augusta 2016 o 9:00 h v penzióne Aqua Maria Veľaty.

Podrobnejšie informácie o programe nájdtete v dokumentoch na stiahnutie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020