Aktuálne informácie

Školenie k téme „Priame podpory poskytované v súvislosti s opatreniami PRV SR 2014 – 2020“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na školenie k téme "Priame podpory poskytované v súvislosti s opatreniami PRV SR 2014 - 2020", ktoré sa uskutoční 12. - 13.09.2016 v priestoroch hotela Dolphin v Senci. Viac informácií nájdete v pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020