Aktuálne informácie

Seminár "Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach"

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj vás pozýva na seminár "Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach".
Seminár sa uskutoční 22. septembra 2016, v Hoteli Sojka v obci Malatiny.

Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020