Aktuálne informácie

Informačný seminár na tému udeľovania štatútov MAS

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému udeľovania štatútov MAS. Seminár sa uskutoční dňa 14.11.2016 v sále Gardenia Hotela Holiday Inn (Hornopotočná ulica 5, 917 01 Trnava) so začiatkom o 10.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020