Aktuálne informácie

Seminár "Možnosti Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a EŠIF s dopadom na rozvoj vidieka v roku 2017"

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na seminár Možnosti Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a EŠIF s dopadom na rozvoj vidieka v roku 2017. Seminár sa uskutoční 30. novembra 2016, v čase od 9:00 h v penzióne Talizman v Rajeckých Tepliciach.
Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020