Aktuálne informácie

Seminár "Aktuálna situácia v poľnohospodárstve"

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na seminár "Aktuálna situácia v poľnohospodárstve". Seminár sa uskutoční dňa 29.11.2016 v zasadacej miestnosti administratívnej budovy na Korze Bélu Bartóka 789/3 v Dunajskej Strede (sídlo Agrárnej Komory Slovenska – Dunajská Streda) so začiatkom o 9.00 hod.
Viac informácií nájdete  v priloženej pozvánke.

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020