Aktuálne informácie

Informačná aktivita na tému „Spolupráca miestnych akčných skupín, verejno-súkromných partnerstiev a ich členov v značení regionálnych produktov“

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na  informačnú aktivitu na tému „Spolupráca miestnych akčných skupín, verejno-súkromných partnerstiev a ich členov v značení regionálnych produktov“.
Aktivita je určená pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v BB kraji, miestnym akčným skupinám,  verejno-súkromným partnerstvám, poľnohospodárskym prvovýrobcom,  remeselníkom, držiteľom produktov značky „Regionálny produkt“ (súčasným aj budúcim), zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom, ktorí sú členmi miestnych akčných skupín (MAS), alebo verejno-súkromných partnerstiev (VSP) a zaujímajú sa o regionálne značenie produktov. Seminár sa bude konať  24.11.2016 v Banskej Bystrici.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020