Aktuálne informácie

Inovácie v lesnom hospodárstve

Regionálna anténa Prešovského kraja vás pozýva na informačný seminár pod názvom „Inovácie v lesnom hospodárstve„ 

Termín konania:       Piatok, 24. 3. 2017

Miesto konania:         Sigord, Rekreačné zariadenie OPALEX

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022