Aktuálne informácie

II. Dunajskostredský klobásový festival – trh regionálnych produktov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na podujatie: 
II. Dunajskostredský klobásový festival – trh regionálnych produktov

25. marca 2017, od 9:00

v Dunajskej Strede na hlavnom námestí

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020