Aktuálne informácie

Výmena skúseností MAS/VSP Žilinského a Trenčianskeho kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky
pre Žilinský kraj vás pozýva na výmenu skúseností do Trenčianskeho kraja – MAS Kopaničiarsky región

4. a 5. apríla 2017

MAS Kopaničiarsky región

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020