Aktuálne informácie

Pozvánka na vzdelávací seminár PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 20.04.2017

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár pod názvom Práca v aplikácii GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu).

Vzdelávací seminár je zameraný na praktické využitie aplikácie GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov.

Termín konania:
20.04.2017

Miesto konania:
Kultúrna sála nákupného strediska
Námestie bocianov,
076 01 Zemplínske Hradište
(Košický kraj, okres Trebišov)

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020