Aktuálne informácie

OZNÁMENIE MPRV SR pre MAS/VSP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webovom sídle zverejnilo Dodatok č. 5 k Systému riadenia CLLD.

V uvedenom dodatku bola zapracovaná väčšina otázok a podnetov VSP zaslaných Národnej sieti rozvoja vidieka SR na predloženie Riadiacemu orgánu PRV (gestorovi CLLD). 

Nezodpovedané otázky budú prediskutované na školeniach k výzve č. 21/PRV/2017, vyhlásenej PPA pre získanie štatútu MAS, ktoré budú organizované v termínoch 9. – 12.5.2017 Regionálnymi anténami Národnej siete rozvoja vidieka SR. (Pozvánky na školenia).

Zároveň budú najčastejšie kladené otázky a odpovede zverejňované na www.nsrv.sk.  

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022