Aktuálne informácie

Pozvánka na aktivitu "BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie"

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj  Vás pozýva na aktivitu "BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie".

Dňa: 30.05.2017

v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Vinohrady, Račianska 151, Bratislava

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020