Aktuálne informácie

Pozvánka na exkurziu do Českej republiky - inovatívne postupy v modernom vinohradníctve a vinárstve

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na exkurziu do Českej republiky - inovatívne postupy v modernom vinohradníctve a vinárstve v dňoch 19. - 20. 10. 2017

Exkurzia je zameraná na využívanie inovatívnych postupov v modernom vinohradníctve a vinárstve. Cieľom je účastníkov oboznámiť s novými modernými postupmi a metódami spracovania hrozna ako aj načerpanie nových skúseností s realizáciou vlastnej produkcie na trhu. Vedľajším cieľom sa sleduje aj realizácia agroturistiky a regionálnej spolupráce za účelom vybudovania zaujímavého a prospešného vinohradníckeho regiónu. Účastníci sa na jednotlivých odborných zastávkach u vybratých vinárov oboznámia s čerpaním prostriedkov zo zdrojov EÚ, hlavne z PRV SR 2014 - 2020  a budú mať príležitosť aplikovať takto získané vedomosti vo svojich vlastných vinárstvach.

 

Začiatok exkurzie 19. 10. 2017 o 7:45 v Modre ( autobusová zastávka – námestie )

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020