Aktuálne informácie

Pozvánka na informačný seminár „Sociálna inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva ako súčasť stratégie CLLD“

Národná sieť rozvoja vidieka SR vás pozýva na informačný seminár pod názvom „Sociálna inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva ako súčasť stratégie CLLD“.

Termín konania: 27. 02. 2018
Miesto konania: Agroinštitút Nitra š.p., Akademická č. 4, Nitra (Miestnosť S3)

Seminár je určený pre členov MAS, pracujúcich s marginalizovanými skupinami obyvateľstva.
Účasť je bezplatná. Zmena programu je vyhradená. Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie.
Počet účastníkov je limitovaný. Svoju účasť prosím potvrďte e-mailom na: [email protected] (meno,
priezvisko, adresa, názov organizácie, IČO, mob. kontakt) do 23.02.2018.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022