Aktuálne informácie

Pozvánka na seminár: „Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov PRV SR 2014 – 2020„

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na seminár: „Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj  malých poľnohospodárskych podnikov PRV SR 2014 – 2020„.

Dňa: 14.02.2018

V priestoroch Hotela Sebastian*** Dukelská 4, 900 01 Modra

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020