Aktuálne informácie

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu "Nové trendy v ovocinárstve"

Národná sieť rozvoja vidieka Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu pod názvom: "Nové trendy v ovocinárstve"

Koná sa dňa: 25. 05. 2018

V miestnosti P, Agroinštitút, Akademická 4, 94901 Nitra

Seminár je určený pre záhradkárov, ovocinárov a záujemcov o danú problematiku. Účasť je bezplatná. Zmena programu je vyhradená.

Svoju účasť prosím potvrďte e-mailom na: [email protected], +421 907 983 382 (uveďte: meno, priezvisko, adresu, názov organizácie, IČO, mob. kontakt) do 22.05.2018.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022