Aktuálne informácie

Pozvánka na vzdelávaco-informačný seminár: Použitie verejného obstarávania pri implementácii projektov z PRV 2014-2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačný seminár: Použitie verejného obstarávania pri implementácii projektov z PRV 2014-2020.

Stretnutie sa uskutoční  8. augusta 2018, v čase od 9:00 h

v penzióne Jánošíkov dvor, Malá Petrová 8, Zázrivá

Svoju záväznú účasť, prosím, potvrďte emailom alebo telefonicky do 06.08.2018 na [email protected] alebo telefonicky na 0905240098.

Účasť na seminári je bezplatná, je však limitovaná priestorovými možnosťami.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020