Aktuálne informácie

Pozvánka na informačný workshop: Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný workshop: Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020.  

Miesto konania:
HOTEL GRANIT ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA***
Kaluža 491, 072 36 Kaluža

Termín konania:
19. - 20. 09. 2018

 

Informačný workshop je určený pre prijímateľov projektových podpôr v rámci PRV SR 2014 - 2020.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020