Aktuálne informácie

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu: Školenie pre MAS zo ZA a BB kraja k práci vo verejnej a neverejnej časti ITMS2014+

Centrálna jednotka NSRV SR pozýva MAS zo Žilinského a Banskobystrického kraja na vzdelávaciu aktivitu: Školenie pre MAS zo ZA a BB kraja k práci vo verejnej a neverejnej časti ITMS2014+.

Termín konania: 18. – 19. 09. 2018

Miesto konania: Miestnosť A1, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 94901 Nitra

Seminár je určený pre maximálne 2 zástupcov MAS zo Žilinského a Banskobystrického kraja. Účasť je bezplatná. Zmena programu je vyhradená.

Školenie bude spojené s praktickou ukážkou práce v systéme ITMS2014+, preto je potrebné, aby si účastníci priniesli vlastný notebook (1 notebook na oboch zástupcov MAS) a prihlasovacie heslá pre účely práce v neverejnej časti ITMS2014+. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022