Aktuálne informácie

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Galanta a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj si Vás dovoľujú pozvať Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Termín konania: 5.10. 2018

Miesto konania: Kultúrny dom Kráľov Brod

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020