Aktuálne informácie

Pozvánka na školenie: Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na školenie k téme „Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020“

- kalkulácia nákladov, tok finančných prostriedkov, evidencia prostriedkov získaných z PRV SR 2014 - 2020

- tvorba podnikateľského plánu, príprava ŽoNFP

- predkladanie ŽoP, kontrola, vyhodnocovanie

Termín konania: 27.9. 2018

Miesto konania: Hotel Sebastian, Dukelská 4, Modra 900 01

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020