Aktuálne informácie

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni pre ZA kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj Vás pozýva na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni.

Stretnutie bude zamerané na problematiku: „Usmernenie Riadiaceho orgánu k aktualizácii stratégii CLLD".

Uskutoční sa: 26. novembra 2018 v PalaceHotel POLOM Žilina (oproti železničnej stanici v Žiline).

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020