Aktuálne informácie

Pozvánka na vzdelávací seminár ,,Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve"

Národná sieť rozvoja vidieka Vás pozýva na vzdelávací seminár ,,Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve", zameraný na inklúziu žien do agrosektora, inšpirovaný ženskými predstaviteľkami, ktoré svojou činnosťou rozvíjajú slovenský vidiek. 

Obsahom prednášok bude motivácia, predstavenie súťaže Líderka roka 2018 a diskusia s predstaviteľkami súťaže, motivačné príbehy žien, ktoré sa uplatnili na trhu a podnikajú v rôznych oblastiach v agrosektore. Súčasťou prednášok bude aj prezentácia regionálnych produktov.

Seminár je určený pre ženy a ľudí, ktorí pracujú alebo podnikajú resp. plánujú podnikať v agrosektore.

Seminár sa uskutoční 25. marca 2019 v priestoroch Agroinštitút Nitra, štátny podnik (Akademická 4, 94901 Nitra).

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022