Aktuálne informácie

FAQ k Výzve č. 49/PRV/2020 - Aktualizácia č. 1

CJ NSRV SR prináša najčastejšie otázky a odpovede k Výzve č. 49/PRV/2020 - Aktualizácia č. 1 konzultované s RO pre PRV SR 2014 - 2020.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020