Aktuálne informácie

Workshop k stratégii CLLD“ pre zástupcov Miestnych akčných skupín Banskobystrického kraja

RA pre Banskobystrický kraj pozýva na „Workshop k stratégii CLLD“ pre zástupcov Miestnych akčných skupín Banskobystrického kraja

Termín:  13.10.2020

Miesto:    Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (GPS: N48°7356509 E19°1249413)

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020