Aktuálne informácie

Online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014-2020 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, 2.3.2021

Národná sieť rozvoja vidieka Vás pozýva na online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014-2020 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Seminár sa uskutoční 2.3.2021 o 9.00 hod., prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Účasť na informačnom seminári je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný.

V prípade Vášho záujmu je potrebné sa na seminár prihlásiť najneskôr do 25.2.2021 prostredníctvom zaslania e-mailu na: [email protected], v ktorom, prosíme, uviesť meno, priezvisko a titul účastníka, názov a adresu zastupujúcej organizácie, IČO a tel. č

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022