Aktuálne informácie

Online seminár "Obstarávanie tovarov a služieb v kontexte žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1"

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014-2020 "Obstarávanie tovarov a služieb v kontexte žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1", ktorý sa uskutoční 9.4. 2021 o 9.00 hod., prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Na seminár je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 7.4.2021 prostredníctvom registračného formulára TU .

V prípade, že máte ďalšie otázky týkajúce sa predmetu seminára, ponúkame Vám možnosť poslať ich vopred, spolu s registračnými údajmi prostredníctvom registračného formulára.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022