Aktuálne informácie

Online vzdelávacia aktivita „Najčastejšie pochybenia zo strany MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na online vzdelávaciu aktivitu „Najčastejšie pochybenia zo strany MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

Termín konania: 16. 06. 2021 o 9.00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM

Online seminár je určený zástupcom MAS.

Prosím o potvrdenie účasti do 15:00, dňa 14. 06. 2021 prostredníctvom prihlasovacieho formuláru https://forms.gle/smk9R2xm7JwWppud9 . Registrovaným účastníkom budú zaslané podrobnosti potrebné k pripojeniu sa k online aktivite po ukončení registrácie.

V prípade otázok, kontaktujte: [email protected] , +421 907 983 382.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022