Aktuálne informácie

Vidiecky deň v Čeríne

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Vidiecky deň v Čeríne, kde sa budú prebiehať mikroregionálne farmárske a remeselnícke trhy a budú sa prezentovať vidiecke ľudové práce.

Termín a miesto konania: 07.08.2021, Čerín

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020