Aktuálne informácie

Študijná cesta do Maďarska – oblasť Szentes

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj pozýva na Študijnú cestu do Maďarska – oblasť Szentes

Študijná cesta je zameraná na špeciálnu rastlinnú výrobu (vinohradníctvo, vinárstvo, zeleninárstvo a ovocinárstvo ) ako aj na živočíšnu výrobu a je určená pre potencionálnych a reálnych beneficientov PRV SR 2014 - 2020. Cieľom je získať nové skúsenosti, oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020 a použitými inováciami v špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Študijná cesta sa uskutoční v termíne 21. – 23.9.2021

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020