Aktuálne informácie

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ: spustenie Paktu o vidieku

image

20. decembra 2021 Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica, komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski a komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira spolu pozvali verejnosť, aby sa zapojili do diskusie o Pakte o vidieku (Rural Pact). Vyzývajú všetkých zainteresovaných aktérov a organizácie, aby vyjadrili svoju podporu spoločným cieľom Dlhodobej vízie pre vidiek a taktiež záujem o aktívnu úlohu pri jej rozvoji.

Pakt o vidieku je iniciatíva spolupráce medzi orgánmi a zainteresovanými stranami na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Jeho cieľom je prispieť k dosiahnutiu spoločných cieľov Dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ, zverejnenej v júni 2021.

Long-term vision for the EU’s rural areas: launch of the Rural Pact | European Commission (europa.eu)

EUSurvey - Survey (europa.eu)

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020