Aktuálne informácie

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od marca 2022 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom Referent pre Program rozvoja vidieka

Podrobné informácie o pracovnej ponuke nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Termín na zasielanie podkladov do výberového konania: 10.2.2022

V prípade, že Vás ponuka zaujala prosím priložte:

  1. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa  zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
  2. Štruktúrovaný životopis,
  3. Certifikáty a iné dokumenty preukazujúce Vaše znalosti.

Všetky vyžiadané dokumenty (ako je žiadosť,  Životopis, certifikáty a pod.) prosím posielajte v elektronickej podobe v zaheslovanom dokumente na email [email protected]. Heslo pre otvorenie dokumentu pošlite na telefónne číslo 0915701076.

Oslovíme len tých kandidátov, ktorí najlepšie vyhovujú našim požiadavkám.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020